E-MED dla Biznesu

Nasi lekarze i eksperci przygotują  i wdrożą wszystkie procedury sanitarno – epidemiologiczne, z naciskiem na procedury dotyczące wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19. Przygotowanie procedur sanitarno – epidemiologicznych poprzedzone jest szczegółowym audytem online lub osobistym, w miejscu wykonywania działalności oraz analizą wszelkiej dokumentacji. Cena przygotowania procedur sanitarno – epidemiologicznych ustalana jest indywidualnie a zaczyna się kwoty 1500 zł plus VAT.

Dodatkowo proponujemy usługę przeszkolenia pracowników z procedur sanitarno – epidemiologicznych. Cena ustalana indywidualnie a zaczyna się od kwoty 1500 zł plus VAT.

Obowiązek opracowania oraz wdrożenia odpowiednich procedur wprowadziła ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jednolity tekst ustawy w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1239).

Ustawa reguluje zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń a także podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie.

Czym są procedury sanitarno – epidemiologiczne i po co się je wdraża?

Są to szczegółowe sposoby postępowania dotyczące wykonywania każdej czynności związanej z obsługą pacjenta, klienta, higieną personelu, narzędzi, sprzętu oraz powierzchni.

Procedury tworzy się i wdraża dla konkretnego podmiotu z uwzględnieniem szczególnych warunków działalności tego podmiotu.

Procedury wdraża się w celu zapobiegania zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń, podczas których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.

Kto powinien posiadać procedury sanitarno – epidemiologiczne?

Wszystkie podmioty, które udzielają świadczeń zdrowotnych i wszystkie inne, niż udzielające świadczeń zdrowotnych, a podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszania ciągłości tkanek ludzkich. W praktyce oznacza to m.in. następujące podmioty:

  • szpitale
  • gabinety lekarskie
  • gabinety stomatologiczne
  • gabinety medycyny estetycznej
  • gabinety kosmetyczne
  • spa
  • salony fryzjerskie
  • studia tatuażu.

Kto może tworzyć procedury sanitarno – epidemiologiczne?

Tworzenie procedur dla konkretnego podmiotu, powinno być zlecone zespołowi specjalistów, którzy bazując na aktualnej wiedzy medycznej w zakresie mikrobiologii, epidemiologii, zasad profilaktyki i leczenia zakażeń a także na rekomendacjach, normach i aktach prawnych, przygotują i wdrożą dostosowane do konkretnego podmiotu procedury.