E-MED dla Biznesu

Nasi lekarze i eksperci przygotują  i wdrożą wszystkie procedury sanitarno – epidemiologiczne, z naciskiem na procedury dotyczące wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19. Przygotowanie procedur sanitarno – epidemiologicznych poprzedzone jest szczegółowym audytem online lub osobistym, w miejscu wykonywania działalności oraz analizą wszelkiej dokumentacji. Cena przygotowania procedur sanitarno – epidemiologicznych ustalana jest indywidualnie a zaczyna się kwoty 1500 zł plus VAT.

Dodatkowo proponujemy usługę przeszkolenia pracowników z procedur sanitarno – epidemiologicznych. Cena ustalana indywidualnie a zaczyna się od kwoty 1500 zł plus VAT.

Obowiązek opracowania oraz wdrożenia odpowiednich procedur wprowadziła ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jednolity tekst ustawy w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1239).

Ustawa reguluje zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń a także podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie.