dr Michał Charytonowicz - zdjęcie

dr Michał Charytonowicz

Utalentowany chirurg plastyczny w zespole Kliniki Chirurgii Plastycznej Dr Marka Szczyta. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2006 – 2011 odbywał specjalizację z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA we Wrocławiu, a następnie w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbył we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Od 2013 roku związany był z Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Starszego Asystenta. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Asystenta naukowo – dydaktycznego w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2015 roku dołączył do zespołu Klinki Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta.

Dr Michał Charytonowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w Polsce i zagranicą. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń..